Napisz do nas

Baza przedszkoli publicznych i niepublicznych

Liczba rekordów: 16 000

Proponujemy gotową bazę przedszkoli, 16 000 rekordów z numerem telefonu do kontaktu.

W każdym mieście można znaleźć od kilku do kilkuset placówek publicznych lub niepublicznych, a każda z nich ma stałe zapotrzebowanie na towary i usługi. Warto wykorzystać ten potencjał, może wśród nich jest Twój klient!

Baza przedszkoli publicznych i niepublicznych jaką proponujemy stanowi zbiór informacji o danej placówce.

Dane teleadresowe dostępne są w każdym rekordzie (nazwa, kod, miejscowość, ulica i numer, telefon do kontaktu, powiat, województwo). Ponadto dane dodatkowe, adres strony www w 6 tys. rekordów, adres poczty elektronicznej (e-mail) w  10 tys. rekordów.

Istotną informacją jest podział na rodzaj/status przedszkola (publiczne, niepubliczne). Dana dostępna w każdym rekordzie.

Dodatkowo baza zawiera dane:

Ø  Numer Regon – 88% rekordów

Ø  Numer NIP – 48% rekordów

Ø  Nazwa organu prowadzącego – 58% rekordów.

Dane zapisane w aplikacji Excel, możliwość dowolnego sortowania i filtrowania po każdej dane zawartej w bazie.

Zapraszamy do kontaktu, adres poczty elektronicznej: sklep@targetmarketing.pl.

Na życzenie wyślemy bezpłatną próbkę bazy na wskazany adres e-mail.


Kontakt