Napisz do nas

Baza danych - Leśnictwo

Liczba rekordów: 2 800

Baza zawiera dane teleadresowe nadleśnictw, zakładów usług leśnych i wielu innych podmiotów działających w branżach:

PKD 02.10.Z Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych

PKD 02.20.Z Pozyskiwanie drewna

PKD 02.30.Z Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna

PKD 02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem

Każdy rekord zawiera dane teleadresowe (nazwa, kod, miejscowość, ulica i numer, numer telefonu do kontaktu). Ponadto dane dodatkowe: ilość pracowników, forma prawna, numer NIP, numer Regon, główna branża w jakiej działa firma (jedna z ww), powiat, województwo.

W części rekordów adres poczty elektronicznej oraz adres strony internetowej.

W wypadku pytań zapraszamy do kontaktu: sklep@targetmarketing.pl


Kontakt