Napisz do nas

Baza banków działających w Polsce (centrale) i SKOK-ów (centrale)

Liczba rekordów: 630

W jednym miejscu zgromadziliśmy dane central banków. Nie tylko tych, które świetnie kojarzymy z reklam telewizyjnych czy radiowych, ale także tych lokalnych, spółdzielczych. Dodatkową wartością bazy są rekordy z danymi teleadresowymi Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych (SKOK-ów). Baza liczy kilkaset rekordów i zawierają one następujące dane:
- nazwa podmiotu,
- kod pocztowy,
- miejscowość,
- ulica i numer,
- telefon ogólny,
- faks (jeśli podmiot posiada i podaje),
- e-mail (jeśli podmiot posiada i podaje),
- www (jeśli podmiot posiada i podaje),
- powiat,
- województwo.

W bazie danych adresowych central banków i SKOK-ów z całej Polski znajduje sięagencji i pośredników nieruchomości znajduje się 630 rekordów, w tym:

  • 490 zawiera adres e-mail,
  • 620 zawiera adres www. 

Kontakt