Napisz do nas

Baza agencji turystycznych i biur podróży

Liczba rekordów: 8100

Dobrze prowadzona firma to taka, która koncentruje się przede wszystkim na działalności, w której się wyspecjalizowała. Jest to możliwe tylko wtedy, kiedy zasoby ludzkie, czas oraz finanse są dobrze i precyzyjnie lokowane. Zakup bazy danych jest właśnie jednym z takich działań.

Baza agencji turystycznych i biur podróży obejmuje szczegółowe dane podmiotów działających na terenie całego kraju. Zawiera

  • 8 100 rekordów uwzględniających następujące dane: nazwę podmiotu, szczegółowy adres podmiotu z uwzględnieniem nazwy województwa, nazwy miasta oraz nazwy ulicy (z numerem lokalu) i numeru telefonu,
  • baza uwzględnia także adresy e-mail (jeśli podmiot posiada i podaje, w tym wypadku: 4 800 adresów e-mail),
  • adresy stron WWW (jeśli podmiot posiada i podaje, w tym wypadku: 2 120 rekordy z adresem WWW).

Kontakt